Kwetsbare ouderen

Kwetsbaarheid bij ouderen is een proces van opeenstapelen van lichamelijke, psychische en/of sociale tekorten in het functioneren, dat de kans vergroot op negatieve gezondheidsuitkomsten (functiebeperkingen, opnames, overlijden). Kwetsbaarheid is daarbij een dynamisch begrip, ouderen kunnen ten gevolge van ziekte of ongeval tijdelijk kwetsbaar zijn en weer herstellen.

Lees verder over

1. Wat is Kwetsbare Ouderen?

2. Het zorgprogramma Kwetsbare Ouderen

3. Wat doen de huisarts en de praktijkondersteuner?

4. Wat doet de fysiotherapeut?

5. Wat doet de apotheek?

6. Wat doet de diƫtiste?

7. Wat doet de wijkverpleegkundige?

8. Wat doet de ergotherapeut?

9. Wat doet de Specialist Ouderengeneeskunde?

10. Wat doet de Casemanager dementie?

11. Wat doet de ouderenadviseur van de gemeente?

12. Wat kunt u zelf doen?