wat kunt u zelf doen

Herkennen
Hartfalen verloopt in periodes van meer en minder klachten en verschijnslelen. Hoe sneller u de klachten herkent, hoe sneller u samen met uw behandelaar de behandeling kunt aanpassen.

Vocht en gewicht
Om die reden is het belangrijk regelmatig het gewicht in de gaten te houden.

Als u vocht vasthoudt, merkt u dat direct aan uw gewicht. De meeste hartfalenpatiënten mogen niet meer dan 1,5 tot 2 liter vocht per dag. Met uw behandelaar maakt u afspraken over wannneer contact op te nemen bij gewichtstoename.

Daarnaast is overgewicht en te veel zoutgebruik een extra belasting voor uw hart. De diëtiste adviseert u hierin.

Lees ook: Minder vocht, hoe doe ik dat?

Bloeddruk
Het belangrijk de bloeddruk vaak te controleren. Ook hierover maakt u afspraken met de verpleegkundige of arts. U leert dit thuis te doen.

Medicijnen
Bij hartfalen krijgt u veel medicijnen om uw hart te ontlasten. De apotheek levert niet alleen de medicijnen, die de verpleegkundige of arts voorschrijft, maar neemt de werking ervan jaarlijks met u door.

Rust en bewegen
Overbelsting is niet goed voor het falende hart, te veel rust ook niet.
U leert een goede balans te vinden tussen rust en activiteit en zodoende het hartfalen in uw leven in te bouwen. De fysiotherapeut kan u hiermee op weg helpen.