wat is Hartfalen

Beloop
Hartfalen ontstaat meestal geleidelijk. Het is (nog) niet te genezen, maar wel goed te beheersen. Er zijn periodes dat het slechter gaat en periodes dat het beter gaat. De klachten kunnen jaren wegblijven. U blijft wel onder controle.

Klachten
Als het hart minder goed pompt, ontstaan klachten van vermoeidheid, kortademigheid, kribelhoest, opgezette benen en enkels, onrustig slapen en vaker plassen 's nachts. Ook kan er een opgeblazen gevoel bestaan en een moeilijke stoelgang, een verminderde eetlust en toch zwaarder worden.

Oorzaken
Er zijn diverse oorzaken waardoor de pompfunctie van het hart wordt gestoord. De leeftijd speelt een rol, maar er zijn ook een aantal ziektes die leiden tot hartfalen:

 1. Hartinfarct
  Bij een hartinfarct sterft een deel van de hartspier af. Dit deel van de spier trekt niet meer goed samen.
 2. Hoge bloeddruk
  Bij langdurig hoge bloeddruk kan er ook hartfalen ontstaan. Als het hart voortdurend tegen een hoge druk in moet pompen, zal het hart eerst meer spieren aanmaken om dit voor elkaar te krijgen. Op den duur wordt de verdikte hartspier stijver en minder soepel.
 3. Hartklepaandoening
  Als hartkleppen niet goed sluiten of vernauwd zijn, moet het hart harder werken. Dit is een extra belasting voor het hart.
 4. Ritmestoornissen
  Bij ritmestoornissen klopt het hart te snel, te langzaam of onregelmatig. Ook dit is ongunstig voor de pompkracht.

Behandeling
Het doel van de behandeling is om samen met u er voor te zorgen dat u de klachten en beschijnselen leert herkennen en de ziekte zo goed mogelijk gaat beheersen. Hierbij wordt u bijgestaan door de medewerkers van Braazo en ook (tijdelijk) door de medewerkers van de hartfalenpoliklinieken in de ziekenhuizen. Regelmatig bespreken we met alle zorgverleners samen de voortgang van de behandeling van uw aandoening.

Voor meer informatie over Hartfalen
http://www.hartstichting.nl/hart_en_vaten/hartziekten/hartfalen/omgaan_met_hartfalen/

http://www.hartwijzer.nl/Hartfalen.php