wat doet de huisarts en de praktijkondersteuner

Huisartsenzorg van Rodewijk van Mierlo en Sleeuw
De huisarts bespreekt met u de klachten die kunnen wijzen op hartfalen en als het nodig is, verricht hij/zij verder onderzoek. Als de diagnose hartfalen is gesteld door de hartfalenpolikliniek en uw situatie weer stabiel is, komt u terug in de praktijk en begint de behandeling in de huisartsenpraktijk.

Individueel behandelplan
Elke keer dat u komt, wordt samen met u een individueel behandelplan opgesteld en bijgesteld. Gekeken wordt of uw situatie aanpassing behoeft. Bij hartfalen betekent dat of uw conditie nog voldoende op peil is, of uw voeding overeenkomt met de adviezen, of uw medicijnen aangepast moeten worden.

De praktijkondersteuner van de huisarts (POH)
Bij Braazo werken in elke praktijk praktijkondersteuners (POH). Zij zijn speciaal opgeleid om u te begeleiden en de zorg rond uw hartfalen te coördineren. Vanzelfsprekend worden alle bevindingen van de praktijkondersteuner met uw huisarts kort gesloten.

Tijdens het eerste gesprek met de praktijkondersteuner krijgt u veel informatie. Daarom raden wij het aan om samen met uw partner of een familielid te komen. De POH geeft uitleg over de ziekte, bespreekt uw leefstijl met u en geeft zo nodig adviezen en voorlichting.

Verwijzen
U kunt verwezen worden naar andere zorgverleners zoals diëtiste, fystiotherapeut, apotheek, of (tijdelijk) terug naar de cardiolooog.

Spreekuurcontroles
In de eerste periode na het stellen van de diagnose hartfalen, heeft u veel contact met de praktijkondersteuner. Zodra het hartfalen goed onder controle is bent en u voldoende handvatten hebt om zelf aan de slag te gaan, worden de contacten minder. Uiteraard is een afspraak tussendoor altijd mogelijk en bij klachten zelfs noodzakelijk.