wat doet de cardioloog en de hartfalenverpleegkundige

U wordt verwezen naar de hartfalenpolikliniek als er een vermoeden is op hartfalen of als er een verslechtering is opgetreden in uw situatie.

In het ziekenhuis kunnen de volgende onderzoeken gedaan worden:

  • Ejectiefractie: de spierkracht van het hart

De ejectiefractie is een percentage dat uitdrukt hoeveel bloed er bij het samentrekken van de hartspier uit de linker- of de rechterkamer wordt geperst. Het is een goede maat voor de spierkracht van het hart.
Gezonde mensen hebben een ejectiefractie van 60 of 70 procent, maar een ejectiefractie van 40 procent is nog redelijk normaal. Bij een ejectiefractie van 30 procent gaat een dokter zeker aan hartfalen denken.

Naast het meten van de ejectiefractie worden ook andere onderzoeken uitgevoerd:

  • Op een röntgenfoto van de borstkas, een thoraxfoto, is te zien of er zich vocht heeft opgehoopt in de longen.
  • Een hartfilmpje of ECG brengt een eventuele afwijking in het hartritme aan het licht.
  • Een bloedonderzoek in het laboratorium kan belangrijke informatie opleveren.
  • Verder zal er meestal een echo van het hart worden gemaakt.
  • Als deze onderzoeken geen uitsluitsel geven, is hartkatheterisatie de enige manier om zekerheid te krijgen.