het zorgprogramma Hartfalen

Iedere patiënt die een keer hartfalen heeft doorgemaakt, blijft deelnemer aan het zorgprogramma.

Diagnose
Als de klachten langzaam zijn ontstaan wordt de diagnose meestal door de huisarts vermoedt. Deze zal u voor nader onderzoek naar de hartfalenpolikliniek verwijzen. Het kan ook voorkomen dat het hartfalen plots begint. Vaak begint het dan met een ziekenhuisopname.

In het ziekenhuis en de hartfalepolikliniek krijgt u te maken met de cardioloog en de hartfalenverpleegkundige. Als de diagnose gesteld is en de ziekte onder controle is, zal de cardioloog u weer terugverwijzen naar de huisarts. Mocht het nodig zijn dan neemt de huisarts weer contact op met het ziekenhuis. Er zijn tussen de huisartsenpraktijken en de cardiologen samenwerkingsafspraken gemaakt.

Behandeling
Als u deelneemt aan het zorgprogramma Hartfalen dan

  • krijgt u uitleg over wat hartfalen is
  • krijgt u uitleg over wat voeding kan bijdragen aan de behandeling
  • krijgt u uitleg over wat bewegen kan bijdragen aan de behandeling
  • kunnen eventueel medicijnen worden voorgeschreven
  • krijgt u uitleg over wat deze medicijnen met u doen
  • wordt er met bloedonderzoek en conditietesten gekeken of de behandeling aanslaat of bijgesteld moet worden       

en nog veel meer, …. in ieder geval wordt er met u een individueel zorgplan opgesteld.