Hartfalen

Hartfalen is een aandoening waarbij het hart zijn pompfunctie niet meer goed uitvoert.

Lees verder over

1.   Wat is Hartfalen?

2.   Het zorgprogramma Hartfalen

3.   Wat kunt u zelf doen?

4.   Wat doen de huisarts en de praktijkondersteuner?

5.   Wat doet de cardioloog en de hartfalenverpleegkundige?

6.   Wat doet de fysiotherapeut?

7.   Wat doet de apotheek?

8.   Wat doet de diëtiste?

9.   Het hart in beeld

10. Brochure Hartfalen