wat doen de huisarts en de praktijkondersteuner

De huisarts bespreekt met u de klachten die kunnen wijzen op diabetes en als het nodig is, verricht hij/zij verder onderzoek. Als de diagnose diabetes is gesteld wordt u doorverwezen naar de praktijkondersteuner en begint de behandeling.

Doelen
Het behandelen van diabetes heeft verschillende doelen

 • het zo normaal mogelijk houden van uw bloedglucosewaarde
 • het verlagen of laag houden van het cholesterolgehalte van uw bloed
 • het verlagen of laag houden van uw bloeddruk
 • het zo goed mogelijk op peil houden van uw gewicht

Individueel behandelplan
Om deze doelen te bereiken stellen wij samen met u een individueel behandelplan op, met advies over uw voeding en lichaamsbeweging. Indien nodig krijgt u medicijnen.

De praktijkondersteuner van de huisarts (POH)
Bij Braazo werken in elke praktijk praktijkondersteuners (POH). Zij zijn speciaal opgeleid om u te begeleiden en uw zorg te coördineren.

Tijdens het eerste gesprek met de praktijkondersteuner krijgt u veel informatie. Daarom raden wij het aan om samen met uw partner of een familielid te komen. De POH geeft uitleg over de ziekte, bespreekt uw leefstijl met u en geeft zo nodig adviezen en voorlichting.

Zij geven voorlichting over

 • wat diabetes is en hoe het ontstaan
 • het doel van de behandeling
 • voorkomen van klachten en complicaties
 • het belang van controle
 • het belang van voetcontrole en uitleg over voetverzorging
 • de zelfcontrole met behulp van een bloedglucosemeter
 • de medicatie of insulinebehandeling, indien van toepassing

Ook verwijzen zij u door naar andere zorgverleners zoals diëtiste, fystiotherapeut, podotherapeut, apotheek, oogarts, internist.

Spreekuurcontroles
U komt in principe 4x per jaar op controle. De praktijkondersteuner zorgt voor de drie 3-maandelijkse controles. De jaarcontrole wordt uitgevoerd door huisarts en praktijkondersteuner samen. Vanzelfsprekend worden alle bevindingen van de praktijkondersteuner met uw huisarts kortgesloten.

In de eerste periode na het stellen van de diagnose diabetes, heeft u veel contact met de praktijkondersteuner. Zodra uw diabetes goed ingesteld is, bent en u voldoende handvatten heeft om zelf aan de slag te gaan, worden de contacten minder. Dit gaat allemaal in overleg met u en kan per situatie verschillen. Uiteraard is een afspraak tussendoor altijd mogelijk en bij klachten zelfs noodzakelijk.