wat doet de fysiotherapeut

Wanneer er Diabetes bij u geconstateerd is en uw medicatie is goed ingesteld, kunt u deelnemen aan een trainingsprogramma. Mensen durven vaak minder tot niet te bewegen omdat de suikerspiegel hierdoor beïnvloed wordt met alle gevolgen die daarbij horen.

Toch is het trainen van het lichaam belangrijk om stabiliteit te krijgen in de suikerspiegel door de spieren en het uithoudingsvermogen te verbeteren. Onder begeleiding van een fysiotherapeut wordt een trainingsprogramma voor 3 maanden opgesteld. Hierin is aandacht voor het algeheel uithoudingsvermogen en voor krachtopbouw. Daarnaast is een belangrijk aandachtspunt de activiteit die u het meest belemmerd of moeite kost in het dagelijks leven.

Beweegprogramma Diabetes
Het beweegprogramma begint met een ruime intake, zodat alle aspecten van uw aandoening en u als persoon duidelijk naar voren komen. Vervolgens worden er basismetingen gedaan. Uw conditie wordt door middel van een loop- en fietstest in kaart gebracht en er worden een aantal krachttesten afgenomen. Dit resulteert in een beginwaarde waarop het programma wordt afgestemd.

Het programma bestaat uit een gedeelte conditie- en krachttraining. Deze training wordt opgebouwd en gedurende het gehele traject worden er testen gedaan om uw vooruitgang te meten.

Naarmate het programma vordert, wordt er van u steeds meer zelfstandigheid verwacht tijdens de activiteiten. Hierdoor vergroot de kans dat wanneer het programma eindigt, u deze actievere leefstijl zelf kunt handhaven.

Motivatie
U maakt in een periode van 3 maanden tijd vrij om 2 maal per week te trainen. Daarnaast is uiteraard uw inzet noodzakelijk voor het slagen van het programma. Voldoende motivatie is dus erg belangrijk!

Deelname
Om deel te nemen aan het beweegprogramma Diabetes is een verwijzing van de huisarts nodig. Afhankelijk van uw aanvullende ziektekostenverzekering krijgt u de behandeling (deels) vergoed.