vergoeding voetzorg 2015

Vergoeding voetzorg 2015

Met ingang van januari 2015 is het vergoedingensysteem voor voetzorg aangepast.

Voor 2015 geldt het volgende:

De praktijkondersteuner bepaalt de Simm’s classificatie en zorgprofiel 1.

De podotherapeut stelt zorgprofielen 2 en hoger vast.

Behandelingen die niet zorg-gebonden zijn, als bv. nagels knippen, worden eveneens niet vergoed.

Indien u een aanvullende verzekering heeft, kan het zijn, dat u bepaalde behandelingen wel vergoed krijgt. Kijk in uw polis of raadpleeg uw zorgverzekeraar.