PRISMA cursus voor Diabetes type 2

PRISMA -filosofie
Kernpunt in de filosofie van PRISMA is: vrijwel alle beslissingen rondom de diabeteszorg worden genomen door de personen met diabetes zelf.
Zij verdienen steun bij deze beslissingen, om een in hun ogen zo goed mogelijke kwaliteit van leven te bereiken.

Wat houdt het in?
Dit programma wordt aangeboden aan mensen met diabetes type 2 die onder behandeling zijn bij één van de huisartsen uit de praktijken Rodewijk en Van Mierlo en Sleeuw en Van der Chijs. Deze cursus is uniek. Het is een voorlichtingsprogramma, speciaal ontwikkeld om u te ondersteunen zodat u een expert kunt worden op het gebied van diabetes. De bijeenkomsten worden begeleid door bekende gezichten, zoals uw POH’er, uw diëtiste, uw fysiotherapeut of apothekersassistente.
Het programma bestaat uit twee dagdelen van 3,5 uur, verspreid over twee weken. Na deze twee bijeenkomsten bent u (nog) beter in staat beslissingen te nemen betreffende goede zorg en leefstijl voor uw diabetes.

Wat levert de cursus u op?
Veel! U krijgt de meest recente inzichten op het gebied van diabetes aangereikt. U leert om te gaan met uw diabetes op een manier zoals u dat wilt. U krijgt ook de mogelijkheid om andere mensen te ontmoeten die in dezelfde situatie zitten als u. Aan het einde van de cursus krijgt iedereen die heeft deelgenomen, informatie mee om het één en ander nog eens na te kunnen lezen.

Wat moet u doen?
Het is belangrijk dat u goed bent voorbereid en beide dagdelen van de cursus volgt. Voordat u aan de cursus begint ontvangt u extra informatie. Op de cursus zelf wordt aanvullend les- en naslagmateriaal uitgereikt. De groep bestaat uit 10 personen met de aandoening diabetes type 2. Het programma is opgebouwd rond groepsactiviteiten waarbij u gevraagd wordt actief mee te denken en mee te praten. Er zijn ook mogelijkheden om later individueel met één van de begeleiders/zorgverleners te spreken als u daar behoefte aan heeft.

Waar en wanneer wordt de cursus gegeven?
De cursus wordt gegeven bij voldoende aanmeldingen in februari, juni, oktober en eventueel december.

De locatie is Zorgpalet Rembrandt, Rembrandt van Rijnsingel 37d, Roelofarendsveen of Hof van Alkemade, Schoolbaan 2, Roelofarendsveen.

Wilt u deelnemen of heeft u vragen?
Neemt u dan contact op met uw praktijkondersteuner José Duivenvoorden of Chrissie Klein, de assistente van uw eigen huisarts of via de mail: info@braazo.nl 

Omdat er per cursus maximaal 15 deelnemers (en eventuele partners) geplaatst kunnen worden, kunt u meerdere data opgeven. U krijgt van ons bericht wanneer u bent ingedeeld.