Diabetes

Diabetes is een aandoening waarbij de hoeveelheid suiker (de glucosespiegel) in het bloed is verhoogd. Bij gezonde mensen wordt die glucosespiegel goed op peil gehouden.

Lees verder over

1. Wat is diabetes?

2. Het zorgprogramma Diabetes

3. Wat kunt u zelf doen?

4. Wat doen de huisarts en de praktijkondersteuner?

5. Wat doet de fysiotherapeut?

6. Wat doet de apotheek?

7. Wat doet de diëtiste? 

8. Vergoeding voetzorg 2015

9. PRISMA cursus

10. Brochure Diabetes type 2