wat doet de fysiotherapeut

CVRM staat voor Cardio Vasculair Risico Management, oftewel zelf grip hebben op het hart- en vaatstelsel, ter preventie van hart- en vaatziekten.

Hart- en vaatziekten zijn één van de grootste doodsoorzaken in ons land. Er zijn momenteel ruim één miljoen hart- en vaatpatiënten in Nederland. Dagelijks vinden er ten gevolge hiervan in Nederland meer dan 1000 ziekenhuisopnames plaats. De fysiotherapeut kan een grote rol spelen in de preventie. Ook patiënten die herstellend zijn van een reeds doorgemaakt hartinfarct kunnen veel baat hebben bij een fysiotherapeutisch beweegprogramma.

In het beweegprogramma staan fysieke training, het geven van leefstijladviezen, begeleiding en coaching van patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten centraal. Deze risicofactoren zijn bijvoorbeeld:

  • overgewicht
  • ongezonde leefstijl (te weinig bewegen, ongezonde voeding, roken)
  • diabetes mellitus (suikerziekte)
  • hypertensie (hoge bloeddruk)
  • eerder doorgemaakt hartinfarct
  • eerder doorgemaakt herseninfarct
  • hartafwijkingen
  • stofwisselingsstoornissen
  • trombosevorming

De fysiotherapeut kan u helpen met het opstellen van een persoonlijk beweegprogramma, zodat u op een verantwoorde manier kunt starten met bewegen.