wat doet de apotheek

Apotheek Alkemade en Waterryck
De apotheek kijkt altijd of de medicijnen geschikt voor u zijn. Wij controleren of u de combinatie van al uw medicijnen zonder problemen kunt gebruiken en geven hierover voorlichting en advies.

Soms komt het wel eens voor dat de arts een medicijn voorschrijft, dat niet samengaat met medicijnen die u al gebruikt. Sommige geneesmiddelen versterken of verzwakken bijvoorbeeld elkaars werking. Op zo'n moment nemen we contact op met uw huisarts om te overleggen. We kijken niet alleen naar uw geneesmiddelgebruik, maar houden ook rekening met bijvoorbeeld allergieën. Geef dit daarom door aan uw apotheek.

Krijgt u nieuwe geneesmiddelen, dan geven wij u uitleg over het nieuwe middel, het gebruik en de mogelijke bijwerkingen. Dit kan soms even duren, maar u bent er wel zeker van dat u het medicijn veilig kunt gebruiken. Heeft u vragen over het gebruik van uw geneesmiddelen dan kunt u hiervoor altijd bij ons terecht.

Zelfzorg medicatie
Wij adviseren u, vrij verkrijgbare medicatie in de apotheek te kopen. Zonder bijkomende kosten, controleren wij dan of deze medicatie past bij uw receptgeneesmiddelen. Sommige pijnstillers, maar ook andere vrij verkrijgbare middelen zijn niet altijd veilig bij CVRM. Vraag ons advies.

Therapietrouw
Het is bij CVRM, net als bij andere chronische ziekten, erg belangrijk dat u uw medicatie inneemt volgens voorschrift. Dit is niet altijd zo gemakkelijk als het klinkt.

  • Indien u per vergissing uw medicatie niet heeft ingenomen, dan geven wij u graag advies of het verstandig is de vergeten tabletten over te slaan of alsnog in te nemen.
  • Heeft u last van bijwerkingen en staat het u daarom tegen uw medicatie in te nemen? Vraag ons advies. Misschien kunnen wij uw medicatie inname schema iets aanpassen zodat de medicatie beter verdragen wordt.
  • Heeft u moeite het overzicht in al uw medicatie te bewaren dan hebben we een handige doseerbox voor u. U kunt dan de medicatie per inname tijdstip voor een week klaarzetten.
  • Via onze website is het mogelijk uw medicatie automatisch te herhalen.
  • Medirol: Bent u ouder dan 70 jaar, gebruikt u meer dan 5 geneesmiddelen en heeft u moeite het overzicht in al uw medicatie te bewaren dan kunnen wij uw medicatie in een zogenaamde Medirol leveren. In de Medirol zit uw medicatie per innametijdstip in een zakje verpakt. Wij nemen de verantwoordelijkheid dat in het zakje de juiste medicatie voor u zit. (Voldoet u niet aan bovenstaande voorwaarden overlegt u dan met uw huisarts of u toch voor een  Medirol in aanmerking komt).

Medicatiecheck
Gebruikt u veel geneesmiddelen dan kunt u een Medicatiecheck met de apotheker aanvragen. In een gesprek wordt vastgesteld of uw geneesmiddelen mogelijk beter afgestemd kunnen worden op uw wensen en behoefte. Uitkomsten van dit gesprek worden afgestemd met uw huisarts. Het kan zijn dat wij u actief benaderen voor een Medicatiecheck  binnen ons zorgprogramma CVRM.

Actueel medicatie overzicht
De apotheek beheert uw medicatiedossier. We doen alle moeite dit volledig te houden. Aanvullingen en wijzigingen communiceren wij met uw huisarts, zodat iedereen goed op de hoogte is van uw actuele medicatiegebruik. Geef  wijzigen daarom altijd aan ons door!

Op verzoek kan, met uw toestemming, het medicatieoverzicht aan andere zorgverleners beschikbaar worden gesteld. Hier wordt veel gebruik van gemaakt, bijv. bij ziekenhuisopnames. Het is erg belangrijk dat een behandelaar goed op de hoogte is van uw actuele medicijngebruik alvorens te behandelen of iets nieuws voor te schrijven.

Ook voor u is vanzelfsprekend altijd een lijst van uw actuele medicatie opvraagbaar.