wat doen de huisarts en praktijkondersteuner

De praktijkondersteuner van de huisarts (POH)
De praktijkondersteuner berekent aan de hand van uw bloeddruk, cholesterol (middels laboratorium), wel of niet roken, geslacht en leeftijd (VANAF WANNEER)  wat uw risico is op het krijgen van hart- en vaatziekten. 
Bij een verhoogd risico overlegt de praktijkondersteuner met u welke maatregelen er genomen kunnen worden om het risico te verlagen. 
Er wordt met u een individueel behandelplan opgesteld, eventueel met hulp van de diëtiste en/of fysiotherapeut.

Individueel behandelplan
In het individueel behandelplan komen de afspraken. Deze afspraken bestaan uit de door u gestelde doelen en beschrijven welke begeleiding nodig is. 

Controle 
Samen met u wordt besproken hoe vaak u terug komt op het spreekuur. Deze controle momenten zijn afhankelijk van de hoogte van uw risico’s. 
De contactmomenten kunnen variëren van 1 maal per jaar tot 4 maal per jaar.

Benieuwd? 
Bent u ouder dan 25 jaar en benieuwd of u in de groep van de verhoogde risico’s valt neem dan contact op met uw huisartsenpraktijk voor meer informatie over een gezondheidscheck.