wat is CVRM

Het opsporen en behandelen van risicofactoren voor hart- en vaatziekten wordt aangeduid met de term CardioVasculair RisicoManagement. 

Onder cardiovasculair risicomanagement verstaan we de diagnostiek, behandeling en follow-up van risicofactoren voor hart- en vaatziekte, inclusief leefstijladvisering en begeleiding van mensen met een verhoogd risico op ziekte of sterfte door hart- en vaatziekte.

Onder hart- en vaatziekte (HVZ) verstaan we: (zie: wat kunt u zelf doen)
-hartinfarct
-angina pectoris
-hartfalen
-herseninfarct (cerebrovasculair accident, CVA)
-transient ischaemic attack (TIA)
-aneurysma aortae
-perifeer arterieel vaatlijden.

In Nederland zijn hart- en vaatziekten (HVZ) de belangrijkste oorzaak van sterfte bij vrouwen en de tweede oorzaak van sterfte bij mannen. In 2009 stierven er ruim 40.000 Nederlanders aan HVZ. Dit is 30% van alle overlijdens. 

Bij veel Nederlanders is sprake van risicofactoren voor het ontstaan van HVZ. Van de Nederlandse bevolking van 35 tot 70 jaar heeft ongeveer een kwart een verhoogd cholesterolgehalte en de helft een verhoogde bloeddruk . Eén op de vier Nederlanders van 15 jaar en ouder rookt, en bijna de helft van de Nederlanders boven de 20 jaar heeft overgewicht. Bij vrouwen wordt een sterke stijging van risicofactoren gezien vanaf de menopauze en presenteren symptomen van HVZ zich vaak aspecifiek, waardoor vrouwen het risico lopen van onderbehandeling. 
Vermindering van de genoemde risicofactoren kan cardiovasculaire ziekte en sterfte aanzienlijk verminderen.