het zorgprogramma CVRM

In de huisartsenpraktijk is de preventie van hart en vaatziekte in twee groepen verdeeld:

-Primaire Preventie : mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.
-Secundaire Preventie : mensen die al een hart- of vaatziekte hebben.

Wanneer er bij u hoge bloeddruk geconstateerd wordt (primair) of wanneer u, na het doormaken van een hart- en vaatziekte door de cardioloog terugverwezen wordt naar de huisarts (secundair), komt u terecht in ons CVRM zorgprogramma. In het zorgprogramma staat u als patiënt centraal en werkt u samen met de huisarts, praktijkondersteuner, fysiotherapeut, diëtiste en apotheker, om de risico’s van hart- en vaatziekte zo klein mogelijk te houden.