CVRM

CVRM staat voor cardiovasculair risico management, de totale zorg voor patiënten met een cardiovasculaire ziekte of een verhoogd risico daarop. Cardiovasculaire ziektes zijn ziektes van het hart en de bloedvaten, zoals een hartinfarct, een herseninfarct, een TIA of afsluiting van de bloedvaten in de benen. We maken binnen ons samenwerkingsverband onderscheid in:

  • Patiënten die al een hart- en vaatziekte hebben gehad
  • Patiënten die risico lopen om in de toekomst een hart- of vaatziekte te krijgen. Dit kan het geval zijn bij een hoge bloeddruk, een hoog cholesterol of door een ongezonde leefstijl zoals roken, overgewicht, te weinig beweging of te veel alcohol
  • Patiënten die terugverwezen worden door de cardioloog naar de huisarts
  • Bij familiaire belasting voor hart- en vaatziekten kan er een screening plaatsvinden

Lees verder over

1. Wat is CVRM?

2. Het zorgprogramma CVRM

3. Wat doen de huisarts en de praktijkondersteuner?

4. Wat doet de fysiotherapeut?

5. Wat doet de apotheek?

6. Wat doet de diëtiste?

7. Wat kunt u zelf doen?

8. Brochure Hart- en vaatziekten