wat is een longfunctieonderzoek

Een longfunctieonderzoek is een onderzoek waarbij de inhoud en de functie van uw longen wordt gemeten.
Zo’n onderzoek wordt spirometrie genoemd. Voor het gemak spreken we hier van longfunctieonderzoek.
Bij een longfunctieonderzoek wordt gekeken naar een eventuele vernauwing van de luchtwegen zoals die voor kan komen bij aandoeningen als astma,
chronische bronchitis en emfyseem. Het geeft ook een beeld van het volume, de doorgankelijkheid, de elasticiteit en de gevoeligheid van uw longen.

Het onderzoek
Het onderzoek begint met het vaststellen van uw lengte en uw gewicht. U krijgt een neusklem op uw neus en een mondstuk in uw mond. Het mondstuk is aangesloten op meetapparatuur. De ademhaling is te zien op een beeldscherm. Er wordt u gevraagd om eerst rustig te ademen en daarna hard en snel door het apparaat in en uit te ademen. Ook wordt u gevraagd om lang door te blazen. Hiermee wordt de mate van vernauwing van de luchtwegen bepaald en uw longinhoud. Het kan zijn dat u tijdens het onderzoek een luchtwegverwijdend geneesmiddel krijgt ingeademd en dat daarna de test herhaald wordt. Longfunctieonderzoek is niet pijnlijk en wordt in het algemeen niet als belastend ervaren. Het onderzoek kan echter wel inspannend zijn, omdat maximale inzet noodzakelijk is.

Voorbereiding 
In enkele gevallen mogen medicijnen tijdelijk niet worden geïnhaleerd. Tijdens het maken van de afspraak krijgt u te horen welke inhalatiemedicatie voor het onderzoek gestopt dient te worden. Graag alle inhalatiemedicatie die u gebruikt meenemen.

Wie doet het onderzoek?
De longfunctietest wordt uitgevoerd door de praktijkondersteuner of door de doktersassistente. Zij zijn hiervoor opgeleid.

Hoe lang duurt het onderzoek?
Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten. Als het onderzoek gecombineerd wordt met een bezoek aan de praktijkondersteuner worden er naast het onderzoek ook nog andere zaken met u besproken zoals bijvoorbeeld klachten, uitleg van het ziektebeeld en of u tevreden bent met uw medicatie. De afspraak kan dan langer duren. Ongeveer een week na de longfunctietest krijgt u van uw huisarts de uitslag. In sommige gevallen wordt de uitslag door de praktijkondersteuner met u besproken.