wat doen de huisarts en de praktijkondersteuner

De huisarts bespreekt met u de klachten die kunnen wijzen op COPD en als het nodig is, verricht hij/zij verder longfunctie onderzoek. Als de diagnose COPD is gesteld wordt u doorverwezen naar de praktijkondersteuner en begint de behandeling.

Het behandelen van COPD heeft verschillende doelen

 • Verminderen van de klachten
 • Voorkomen van exacerbaties
 • Vertragen van het ziekteverloop

Individueel behandelplan
Om deze doelen te bereiken stellen we met u een individueel behandelplan op met advies over uw voeding en lichaamsbeweging. Indien nodig krijgt u medicijnen.

Het individueel behandelplan bevat o.a.

 • Longfunctieonderzoek
 • Leefstijl adviezen
 • 1-2x per jaar controle
 • Verwijzing naar andere zorgverleners

De praktijkondersteuner van de huisarts (POH)
De praktijkondersteuners (POH), José en Miranda, zijn speciaal opgeleid om u te begeleiden en uw zorg te coördineren. 

Zij geven u voorlichting over:

 • Wat COPD is en hoe het ontstaan
 • Het doel van de behandeling
 • Voorkomen van klachten en complicatie
 • Zelfcontrole en zelfbehandeling

Ook verwijzen zij u door naar andere zorgverleners, zoals de fysiotherapeut, de apotheek, een longarts en een diétiste.

Controle
De POH zorgt voor de 1 à 2 jaarlijkse controles, maar in de eerste periode na het stellen van de diagnose COPD, heeft u veel contact met de POH'er. Zodra u goed ingesteld bent qua medicatie en voldoende handvatten hebt om zelf aan de slag te gaan, worden de contacten minder. Dit alles in overleg met u en kan per situatie verschillen. Uiteraard is een afspraak tussendoor altijd mogelijk en bij klachten zelfs noodzakelijk.

De jaarcontrole wordt uitgevoerd door huisarts en POH samen. Vanzelfsprekend worden alle bevindingen van de POH met uw huisarts kort gesloten.