Bewegingsapparaat

Het bewegingsapparaat wordt gevormd door alle spieren, botten, gewrichtsbanden en gewrichten. Dankzij de samenwerking van al deze onderdelen kan de mens zich soepel en op velerlei manieren bewegen. Klachten van het bewegingsapparaat komen veel voor en bij Braazo is hier een speciaal spreekuur voor ingericht. Juist om al in een vroege fase de klachten goed te kunnen diagnosticeren en adequate behandeling in te zetten, kan onnodig verwijzen naar de tweede lijn (ziekenhuis)  voorkomen worden.

Bij het Braazo spreekuur Bewegingsapparaat wordt u gezamenlijk door een huisarts en een fysiotherapeut onderzocht die op deze wijze hun gespecialiseerde kennis en vaardigheden betreffende het bewegingsapparaat delen en toepassen op uw klachten. Op deze manier kan uw probleem goed in kaart gebracht worden en kan er een passend behandelplan worden opgesteld.  Dit betekent een kwaliteitsverbetering van de zorg maar ook dat de zorgsnel en dichtbij huis geleverd kan worden, goedkoop is en deze zorg niet ten laste komt van het verplichte eigen risico.

De doelgroep voor het Braazo spreekuur Bewegingsapparaat  betreft patiënten met klachten van het bewegingsapparaat, waarbij:
1) voor de eigen huisarts de diagnose en/of het behandeltraject onduidelijk is;
2)  voor de eigen huisarts de diagnose wel duidelijk is maar:
- hij/zij onvoldoende expertise heeft om de juiste behandeling te indiceren (denk hierbij ook aan braces etc.) ;
- hij/zij onvoldoende expertise heeft om de behandeling uit te voeren (bijv. injectietechnieken);
- hij/zij twijfelt over wel/niet opereren.

Het Braazo spreekuur Bewegingsapparaat beschikt tevens over zeer geavanceerde echografie apparatuur en het team van het Braazo spreekuur bewegingsapparaat heeft  ervaren en gecertificeerde echografisten in dienst. Echografie is een zeer bruikbaar instrument om het stellen van een diagnoses bij klachten van het bewegingsapparaat goed te ondersteunen.

Heeft u bovenstaande klachten? Neemt u dan contact op met de huisarts!