ASTMA

Astma is een ontsteking van de longen. De ontsteking is bij astma blijvend. Dit betekent dat er altijd kleine ontstekingen zijn in de longen. Dit kan veel klachten veroorzaken.

1. Wat is Astma?

2. Het zorgprogramma Astma

3. Wat doen de huisarts en praktijkondersteuner?

4. Wat doet de fysiotherapeut?

5. Wat doet de apotheek?

6. Wat doet de dietiste?

7. Wat kunt u zelf doen?