het zorgprogramma Angst- en Stemmingsproblematiek

Zorgprogramma Angst- en Stemmingsproblematiek & Depressie

Met de invoering van het zorgprogramma helpen wij mensen met klachten van angst en depressie om deze te overwinnen of hanteerbaar te maken in het dagelijks leven en op het werk. Het zorgprogramma richt zich op volwassenen van 18 jaar en ouder.

Hoofddoelen zijn het vroegtijdig signaleren van een angststoornis of een depressie, het voorkomen van de klachten en/of voorkomen dat de klachten verergeren of chronisch worden en zo gericht mogelijk voorschrijven van antidepressiva.

In dit programma werken alle zorgverleners onderling samen. Binnen Braazo bieden huisartsenpraktijken, fysiotherapiepraktijken, apothekers en diëtistes efficiënte, innovatieve en multidisciplinaire zorg. De huisarts is de hoofdbehandelaar. Daarnaast wordt samengewerkt met maatschappelijk werk en eerste- en tweedelijnspsychologen. De afspraken hierover liggen vast in de zorgstandaard Angst en de zorgstandaard Depressie, vastgesteld door het NHG én in de professionele standaarden van de eigen beroepsgroepen. Wij richten ons op de kwaliteit van zorg en gaan uit van de behoeften en voorkeuren van patiënten ten aanzien van informatie, coördinatie van zorg en zelfredzaamheid.