Organisatie

Organisatie
In Braazo werken de volgende organisaties samen, de 4 initiatiefnemers:
Huisartsenpraktijk Rodewijk en Van Mierlo
Huisartsenpraktijk Sleeuw
Alphega Apotheken Alkemade en Waterryck
Fysio in Balance

Per 1 januari 2014 zijn tevens aangesloten:
Fysiotherapie Alkemade
Dieet voor jou
Voedietist

Verder wordt er samengewerkt met:
Neeltje Swarte, oefentherapeute bekken(bodem)gebied
Verloskundigenpraktijk Kaag en Braassem
RondOm Podotherapeuten
Trees van der Voorden, praktijk voor Kinderfysiotherapie, Orthopedagogiek, Gedragstherapie

Projectorganisatie
De projectorganisatie bestaat uit de volgende groepen:

 • Beleidsgroep
 • werkgroep Astma/COPD
 • werkgroep CVRM
 • werkgroep DM2
 • werkgroep Samenwerken
 • werkgroep ICT
 • werkgroep Bekkenbodemproblematiek
 • werkgroep Hartfalen
 • werkgroep Bewegingsapparaat

Beleidsgroep
De beleidsgroep is eindverantwoordelijk voor de voortgang en het eindresultaat van het project. De beleidsgroep bestaat uit drie huisartsen, een apotheker, een fysiotherapeut en de coördinator.

Leden van de beleidsgroep

 • Harry van Mierlo (huisarts)
 • Marie-Louise Rodewijk (huisarts)
 • Wim Sleeuw (huisarts)
 • Wietske Overmars (apotheker)
 • Stanley Treskes (fysiotherapeut)
 • Ans de Jeu (coördinator Braazo)

Taken van de beleidsgroep

 • Afspraken maken met zorgverzekeraar
 • Samenstellen van de inhoudsgroepen en implementatiegroep
 • Opdracht voor de inhoudsgroepen en implementatiegroep formuleren
 • Voortgang bewaken van de inhouds- en implementatiegroep
 • Zorg dragen voor voldoende middelen om project uit te voeren (tijd, geld, faciliteiten, mankracht)
 • Vaststellen van de zorgprogramma’s en implementatieplannen
 • Besluiten welke methode/instrument wordt gebruikt voor het klanttevredenheidsonderzoek
 • Besluiten welke ICT wordt ingezet
 • Informeren van de achterbannen
 • Oplossen van conflicten 
 • Externe verantwoording afleggen

Werkgroep Astma/COPD
Leden van de werkgroep Astma/COPD

 • Marie-Louise Rodewijk (voorzitter)
 • Denise den Dubbelden (apothekersassistent)
 • Debby Steinmeijer (apotheker)
 • Miranda van der Meer (verpleegkundig specialist praktijk Sleeuw)
 • Jose Duivenvoorden (praktijkondersteuner praktijk Rodewijk en Van Mierlo)
 • Dick van Goozen (fysiotherapeut)
 • Jan de Koning (fysiotherapeut)
 • Leonie Goezinnen (dietiste)
 • Ans de Jeu (coördinator Braazo)
   
De taken van de werkgroep Astma/COPD zijn:
 • Informeren van alle zorgverleners (bijv. presentatie in werkoverleg, Nieuwsbrief)
 • Informeren van patiënten (folders, posters, artikel website, brief, informatiebijeenkomst)
 • Registratie van verplichte patiëntgegevens (wat, welke code, waar, wanneer registreren en toetsing of de registratie juist is)
 • Wijze waarop patiënten worden opgespoord/gesignaleerd (wie, wanneer, hoe) en instromen
 • Patiënteninformatiedossier (map waarin alle informatie voor patiënten overzichtelijk is opgenomen; wat kunnen zij verwachten in de verschillende consulten van POH – wanneer welke info - of bij fysiotherapeut/diëtist/psycholoog; info over patiëntenverenigingen, klachtenregeling, ziekte-informatie; medisch dossier op internet zelf bijhouden  – via Google, data cursussen/bijeenkomsten
 • Implementeren van zelfmanagement (methoden en instrumenten)
 • Extraheren van gegevens prestatie-indicatoren (zorginhoudelijk, service e.a.)
 • Organisatie van het MDO, inclusief procedure afspraken
 • Uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek
 • Implementatie van de ICT

Werkgroep Diabetes Mellitus type 2 (DM2)
Leden van de werkgroep DM2

 • Wietske Overmars (voorzitter, apotheker)
 • Wim Sleeuw (huisarts)
 • Jose Duivenvoorden  (praktijkondersteuner, prismatrainer)
 • Dick van Goozen (fysiotherapeut, prismatrainer)
 • Chrissie Klein (praktijkondersteuner, prismatrainer)
 • Remco Arensman (fysiotherapeut)
 • Diana van Klink (apothekersassistent, prismatrainer)
 • Ilse Hogervorst (dietiste)
 • Leonie Goezinnen (dietiste, prismatrainer)
 • Ans de Jeu  (coördinator Braazo)

De taken van de werkgroep DM2 zijn dezelfde als die van de werkgroep COPD.
Tevens worden er jaarlijks PRISMA cursussen gegeven voor DM2 patiënten.

Werkgroep CVRM
Leden van de implementatiegroep CVRM

 • Marie Louise Rodewijk (huisarts)
 • Debbie Steinmeijer (apotheker)
 • Chrissie Klein (praktijkondersteuner)
 • Dick van Goozen (fysiotherapeut)
 • Nick Olthof (fysiotherapeut)
 • Ans de Jeu  (coördinator Braazo)

De taken van de werkgroep CVRM komen overeen met de overige werkgroepen.

Werkgroep Samenwerken
Leden van de werkgroep Samenwerken
 • Harry van Mierlo (huisarts)
 • Wim Sleeuw (huisarts)
 • Thomas Kanis (apotheker)
 • Roy Schouten (fysiotherapeut)
 • Ans de Jeu (coördinator Braazo)
 
Taken van de werkgroep Samenwerken
 • Serieuze, ludieke, gezellige, leerzame etc. activiteiten bedenken en organiseren die vertrouwen en verbinding creëren tussen partners en medewerkers van Braazo
 • Kleinere zorgprogramma's ontwikkelen
 
Werkgroep ICT
Leden van de werkgroep ICT
 • Wim Sleeuw (huisarts)
 • Ellen van der Willik (managementassistent praktijk Rodewijk en van Mierlo)
 • Marcel Vogels (fysiotherapeut)
 • Thomas Kanis (apotheker)
 • Ans de Jeu (coördinator Braazo)
 
Taken van de werkgroep ICT
 • Implementatie van het Keteninformatiesysteem (KIS) en het patiëntenportaal
 • Implementatie Zorg en Welzijn Informatie Portaal (ZWIP)
 • Beheer en onderhoud van de website
 • Beheer en onderhoud intranet voor de medewerkers
 • Oriënteren nieuwe ontwikkelingen zoals e-consult
 • Evalueren diverse ICT onderdelen
 • Verbeterplannen opstellen en uitvoeren

Werkgroep Bekkenbodemproblematiek
Leden van de werkgroep Bekkenbodemproblematiek

 • Belinda Cassaigne (huisarts praktijk Rodewijk en van Mierlo)
 • Debby Steinmeijer (apotheker)
 • Mariëlle de la Rie (doktersassistent)
 • Neeltje Swarte (oefentherapeut met bekkenbodemspecialisme)
 • Ans de Jeu (coördinator Braazo)

Taken van de werkgroep Bekkenbodemproblematiek

 • informatie verzamelen over incontinentie
 • multidisciplinaire samenwerkingsafspraken maken 
 • beroepsspecifieke protocollen beoordelen
 • zorgprogramma opstellen

Werkgroep Hartfalen
Leden van de werkgroep Hartfalen

 • Chris van der Boon  (huisarts)
 • Miranda van der Meer (verpleegkundig specialist)
 • Dick van Goozen (fysiotherapeut)
 • Thomas Kanis (apotheker)
 • Ans de Jeu (coördinator Braazo)

Taken van de werkgroep Hartfalen

 • multidisciplinaire samenwerkingsafspraken maken 
 • beroepsspecifieke protocollen beoordelen
 • (keten) zorgprogramma implementeren
 • voorlichtingsmateriaal beoordelen

Werkgroep Bewegingsapparaat

 • Stanley Treskes (Fysio-Orthomanueel Therapeut, Echografist, Dry Needling)
 • Harry van Mierlo (huisarts)

Taken van de werkgroep Bewegingsapparaat

 • afstemmen en delen expertise in diagnostiek
 • meer specifiek met gebruik echoapparaat van stakeholders
 • MDO met alle huisartsen en fysiotherapeuten
 • draagvlak creeren voor horizontale verwijzing en expertisedeling
 • onnodige verwijzingen orthopedie minimaliseren