Geïntegreerde eerste lijns zorg

Het samenwerkingsverband Braazo biedt laagdrempelige en persoonlijke zorg welke multidisciplinair en professioneel van aard is. Deze zorg is accuraat en van aantoonbare kwaliteit. Het ultieme doel van het samenwerkingsverband is continue kwaliteitsverbetering te bereiken door de zorg te evalueren en op basis van de uitkomsten hiervan, bij te stellen. Kwaliteitsverbetering streven wij na op alle terreinen: professionele kwaliteit, organisatorische kwaliteit, servicekwaliteit en patiëntveiligheid. 

De zorg die wij leveren, is afgestemd op onze patiëntenpopulatie. Het accent van de zorgvraag zal daarom in de toekomst komen te liggen op ouderen en chronisch zieken. Er zijn reeds zorgprogramma's ontwikkeld op het gebied van osteoporose (botontkalking), Diabetes en COPD. Hiernaast ontwikkelt het samenwerkingsverband innovatieve zorg voor andere doelgroepen. Hierbij denken wij aan bekkenbodemproblematiek waaronder incontinentiezorg, het bewegingsapparaat, preventieve zorg (bv. stoppen met roken). In eerste instantie worden zorgproducten ontwikkeld vanuit de aanwezige kennis en vaardigheden van de huidige zorgverleners. Wij kiezen voor die zorgproducten waar je je als zorgverlener goed bij voelt en waar je achter kan staan. De praktijken werken al langer met elkaar samen, daarom is er veel vertrouwen in en waardering voor elkaar. In deze samenwerking staat naast respect, de eigenheid, kleinschaligheid en vertrouwdheid van de praktijken voorop. 

Kijk voor meer informatie in onze Braazo Brochure.