Braazo is nu Kaag en Braassem Samen Gezond

Braazo, het samenwerkingsverband in de geintegreerde eerstelijns zorg is in 2020 officieel omgedoopt naar Wijksamenwerkingsverband Kaag en Braassem Samen Gezond! 

Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe website voor het wijksamenwerkingsverband. 

Visie: de toegevoegde waarde van de samenwerking voor de inwoners van de wijk
Inwoners krijgen door onze wijksamenwerking een samenhangend aanbod van Zorg en Welzijn onder het motto Kaag en Braassem Positief Gezond. De juiste zorg op de juiste plek met verbetering van de kwaliteit van zorg door onderlinge afstemming, geïnspireerd door het gedachtengoed van de ‘Positieve Gezondheid’, met inzet van het sociaal domein en de gemeente en last but not least: met versterken van de eigen regie van de zorggebruiker.

We bieden meer ondersteuning waar nodig en minder waar het kan. We geven aandacht aan preventie en we stemmen af op de inbreng en behoeften van de inwoners.

Het wijksamenwerkingsverband zorgt voor een dusdanige samenwerking dat -  waar de inwoner ook binnenkomt – de inwoner komt aan het juiste loket of juiste plek in zorg en/of welzijn terecht, voor zijn/haar vragen.

< terug naar overzicht